เกี่ยวกับ

สภานักเรียน “เครือข่ายสภานคร” เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2557  ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2557 โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านสภานักเรียนของจังหวัดนครปฐม นครราชสีมา นครพนม นครศรีธรรมราช นครนายก นครสวรรค์ และ เขลางนคร (นครเชียงใหม่)

สำหรับครั้งที่ 2 นครพนมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเครือข่ายสภานคร มีจังหวัดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มอีกดังนี้ นครภิงค์ (นครเชียงใหม่) นครขอนแก่น และสกลนคร โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่  10 – 12 กันยายน 2558 โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม และโรงเรียนอื่นๆ ในจังหวัดนครพนมร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม
spanakhon-logo spanakhon-logo1

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s